Sản phẩm chất lượng tốt nhất cho bạn lựa chọn
Để lại lời nhắn
Jiangsu mingtai al. industrial co. ltd
Địa chỉ : Chợ vật liệu kim loại Guolian, số 168 đường Qiangao, quận Liangxi, thành phố Vô Tích
Địa chỉ nhà máy : Chợ vật liệu kim loại Guolian, số 168 đường Qiangao, quận Liangxi, thành phố Vô Tích
Thư điện tử : nico@alumingtai.com
Quản lý khách hàng
Nico
Thư điện tử : nico@alumingtai.com
nico@alumingtai.com